Skład Kamienia

Nasz firma oferuje Państwu unikalną technologię oczyszczania pól uprawnych z kamienia polnego.

Zakamienione pole powoduje poważne uszkodzenia maszyn uprawowych oraz kosztowne awarie maszyn zbierających stosowanych w gospodarstwach ogrodniczych.

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i użytkowaniu różnych maszyn do zbierania kamienia, wybraliśmy najlepsze maszyny wykorzystujące różne technologie:

Zbieracze kamieni ZK-2 oraz Gallenberg.

Zastosowana technologia nie powoduje mieszania warstw gleby, ponadto ziemia jest napowietrzana i spulchniana co znacząco ułatwia zabiegi agrotechniczne.

Uzyskany z pola kamień jest wykorzystywany do produkcji wielu rodzajów kruszyw używanych do produkcji betonu oraz w budownictwie drogowym. Otoczaki wykorzystywane są też w budownictwie hydrotechnicznym do umacniania skarp, wykładania dna potoków budowy przepustów drogowych.

W celach ozdobnych kamień polny stosowany jest do wypełniania koszy gabionowych i budowy architektury ogrodowej oraz nawierzchni brukowych.