Czy zbieranie kamieni się opłaca

Poniżej przedstawiamy kalkulację opłacalności inwestycji w zbieranie kamieni naszymi maszynami.

Zbieracz Kamieni ZK-2

Zobacz szczegóły

Średni zysk z hektara wynosi:

225 ton x 20,00 zł. – 1866,00 zł.= 2 634,00 zł. netto

Zapotrzebowanie na moc ciągnika – min. 200 KM.

Możemy przyjąć średni uzysk kamienia na poziomie 225 t/ha.
Czas potrzebny na oczyszczenie 1 ha pola to 10 roboczogodzin.
Koszty paliwa do ciągnika, wynagrodzenia operatora oraz amortyzacji sprzętu wynoszą średnio 1 866,00 zł. netto.
Średnia cena sprzedaży wykopanego kamienia to 20,00 zł. netto za tonę.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA 1 HEKTAR
Paliwo do ciągnika 220 litrów x 4,3 zł.=946,00 zł.
Koszty pracownicze 10 godzin x 15,00 zł. = 150,00 zł.
Amortyzacja sprzętu  770,00 zł.
Razem: 1 866,00 zł. netto